Velkommen til nettressursen ‘Støtte til vanlig arbeid’!

En verktøykasse for støtteapparatet

Mange mennesker med utviklingshemning ønsker å jobbe på ordinære arbeidsplasser. De er ofte svært gode arbeidstakere. I denne nettressursen kan både støtteapparatet og kolleger på arbeidsplassene finne mye nyttig informasjon.

Riktig støtte både før, under og etter oppstart av arbeid på ordinær arbeidsplass er svært viktig. En tilgjengelig kontaktperson, både for arbeidstakeren og arbeidsplassen, er av spesielt stor betydning. Dette gjelder også på lang sikt, selv om daglig behov for oppfølging etter hvert blir minimalt.

Målgruppen for nettressursen er vid: Alle som kan bidra til arbeidsinkluderingen samt rådgivere og beslutningstakere.
Les mer om målgrupper for nettressursen.

Cafeansatt serverer bakst over disken

Nettressursen er utviklet i prosjektet ‘Støtte til vanlig arbeid’ i 2018-2019. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam.

For å kunne bruke all funksjonalitet nettressursen tilbyr, anbefaler vi å bruke en annen nettleser enn Internet Explorer.