Film 5a

Trinn 5a: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass