Innledning til SE/CE-metodikk

SE – Supported Employment, i sin opprinnelige form er en velegnet metodikk for å støtte arbeidsinkluderingsprosessen for mennesker med utviklingshemning. Nå kalles det som opprinnelig het SE for CE – Customized Employment. Det kan oversettes til «skreddersydd ansettelse». CE har hovedfokus på det enkelte individ og hans eller hennes ønsker, interesser, ressurser og oppfølgingsbehov. Metodikken beskriver også hvordan arbeidsgiver kan støttes av en jobbveileder.

SE-prosessen deles i 5 trinn

Pil som viser SE-metodikkens 5 trinn

Filmene med eksempler er en forelesningsserie som gir et minikurs i SE/CE-metodikken på 1,5 – 2 timer. I filmene møter vi Grete Wangen. Hun har vært en nestor innen innføring av SE/CE-metodikk for mennesker med utviklingshemning i Norge.

Oversikt over innhold i filmene

Film 1a (8:43) Introduksjon til SE og CE
Film 1b (9:33) SEs historie og CE
Film 1c (4:24) 5-trinnsprosessen og rammer for SE-arbeidet
Film 2 (9:32) Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale
Film 3 (13:54)Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging
Film 4 (13:26) Trinn 3 og 4: Finne jobb og samarbeid med arbeidsgiver
Film 5a (10:09) Trinn 5: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass
Film 5b (12:14) Trinn 5: Jobbanalyse, handlingsplan og oppgaveanalyse
Film 5c (10:37) Trinn 5: Opplæring og trening på sosiale ferdigheter

SENO

Supported Employment Norge (SENO) er en uavhengig interesseorganisasjon med formål å fremme og utvikle fagområdet Supported Employment i Norge og internasjonalt. SENO har utarbeidet en verktøykasse som hjelp i inkluderingsarbeidet. Den kan lastes ned gratis eller papirversjon bestilles.