Andre filmer

Arbeid på ulike arbeidsplasser

De tre første filmene viser arbeidstakere med utviklingshemning i ulike jobber. Vi ser en del av deres arbeidsoppgaver, hvor fornøyde de er med jobben og hva deres arbeidsforhold betyr for arbeidsstedet. «VTO i Nittedal» dreier seg om en gunstig måte å løse veilederansvaret ved VTO på.

Bruke IKT

Filmene viser at mennesker med utviklingshemning kan bruke IKT på jobben. De viser også hvordan IKT i form av nettbrett og smarttelefoner kan være en støtte i jobb og i jobbrelaterte ferdigheter.

  • IKT og jobbrelaterte aktiviteter
    Petter bruker IKT for å vekkes i tide, sjekke kalenderen, kommunisere med moren, se nyheter og kjøpe bussbillett før han skal på jobb.
  • Lage og bruke instruksjonsfilm
    Filmen viser hvordan en instruksjonsfilm kan lages av arbeidstakeren selv eller andre, lagres som Favoritt og senere brukes når arbeidsoppgaven skal utføres.
  • Se film via QR-kode
    Filmen viser hvordan en veileder kan legge ut en instruksjonsfilm på YouTube, lage en QR-kode for filmen, laminere og henge opp QR-koden så alle kan benytte instruksjonen.
Tilbake til toppen av siden