Andre filmer

Arbeid på ulike arbeidsplasser

De tre første filmene viser arbeidstakere med utviklingshemning i ulike jobber. Vi ser en del av deres arbeidsoppgaver, hvor fornøyde de er med jobben og hva deres arbeidsforhold betyr for arbeidsstedet. «VTO i Nittedal» dreier seg om en gunstig måte å løse veilederansvaret ved VTO på.

Bruke IKT

Filmene viser at mennesker med utviklingshemning kan bruke IKT på jobben. De viser også hvordan IKT i form av nettbrett og smarttelefoner kan være en støtte i jobb og i jobbrelaterte ferdigheter.

 • Bruke data og teknikk på jobben
  Caroline har arbeidsoppgaver hvor hun bruker IKT.
 • Nettbrett og PowerPoint på jobben
  Ingrid følger en dagsplan som veilederen hennes har laget i PowerPoint.
 • IKT og jobbrelaterte aktiviteter
  Petter bruker IKT for å vekkes i tide, sjekke kalenderen, kommunisere med moren, se nyheter og kjøpe bussbillett før han skal på jobb.
 • Lage og bruke instruksjonsfilm
  Filmen viser hvordan en instruksjonsfilm kan lages av arbeidstakeren selv eller andre, lagres som Favoritt og senere brukes når arbeidsoppgaven skal utføres.
 • Se film via QR-kode
  Filmen viser hvordan en veileder kan legge ut en instruksjonsfilm på YouTube, lage en QR-kode for filmen, laminere og henge opp QR-koden så alle kan benytte instruksjonen.