SE-filmer

Trykk på lenkene for å se filmer, eksempler og skjemaer

Film 1 Introduksjon til Place/train, SE og CE (22:54)

Film 2 Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale (9:24)

Film 3 Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging (13:49)

Film 4 Trinn 3 og 4: Jobbutvikling – Å finne jobb og samarbeid med arbeidsgiver (13:21)

Film 5a Trinn 5: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass (10:07)

Film 5b Trinn 5: Jobbanalyse, oppgaveanalyse og systematisk instruksjon (12:14)

Film 5c Trinn 5: Sosiale ferdigheter (10:38)

Kildehenvisninger

Oversikt over innhold i filmene

Film 1a (8:43) Introduksjon til SE og CE
Film 1b (9:33) SEs historie og CE
Film 1c (4:24) 5-trinnsprosessen og rammer for SE-arbeidet
Film 2 (9:32) Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale
Film 3 (13:54)Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging
Film 4 (13:26) Trinn 3 og 4: Finne jobb og samarbeid med arbeidsgiver
Film 5a (10:09) Trinn 5: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass
Film 5b (12:14) Trinn 5: Jobbanalyse, handlingsplan og oppgaveanalyse
Film 5c (10:37) Trinn 5: Opplæring og trening på sosiale ferdigheter

Tilbake til toppen av siden