Innhold i SE-filmer

Film 1a Introduksjon til SE og CE (8:43)
Film 1b SEs historie og CE (9:33)
Film 1c 5-trinnsprosessen og rammer for SE-arbeidet (4:24)
Film 2 Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale (9:32)
Film 3 Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging (13:54)
Film 4 Trinn 3 og 4: Finne jobb og samarbeid med arbeidsgiver (13:26)
Film 5a Trinn 5: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass (10:09)
Film 5b Trinn 5: Jobbanalyse, handlingsplan og oppgaveanalyse (12:14)
Film 5c Trinn 5: Opplæring og trening på sosiale ferdigheter (10:37)

Kildehenvisninger