Innledning

NAV har en rekke arbeidstiltak for å hjelpe personer med redusert arbeidsevne til å få jobb. Disse er beskrevet på NAVs nettside Tiltak for å komme i jobb. Men tiden justeres tiltak, noen slås sammen, andre utgår eller skifter navn. Det er opp til NAV å vurdere hvem som skal få innvilget søknad på de forskjellige tiltakene. Søknadene behandles individuelt. Mange faktorer kan spille inn når det gjelder å innvilge søknader. Fordelingen av tiltaksplasser kan variere fra fylke til fylke. Hvert fylke har et bestemt antall plasser innen hver kategori av arbeidsmarkedstiltak. Hver tiltaksleverandør har et bestemt antall tiltaksplasser i hver kategori. Antall plasser hos tiltaksarrangøren kan justeres årlig. Under dette temaet finner du informasjon om aktuelle tiltak som kan brukes for mennesker med utviklingshemning i forbindelse med arbeid.