Tips og utfordringer

Tips

 • Kontakt NAV-veileder lokalt
  Ta kontakt med en NAV-veileder der hvor en elev, arbeidssøker eller arbeidstaker bor for å få informasjon om hvilke NAV-tiltak som kan være aktuelle. Sett deg gjerne inn i hva ulike tiltak innebærer først.
 • Samarbeid skole — NAV
  Samarbeid mellom skole og det lokale NAV-kontoret kan være svært gunstig for elever med redusert arbeidsevne, ikke minst utviklingshemning.
 • Hjelp fra tiltaksarrangør til søknad
  For en arbeidsgiver som er villig til å ansette en arbeidssøker som kommer fra VTA i skjermet virksomhet, vil det ofte være en fordel om tiltaksarrangøren hjelper til med søkeprosessen.

Utfordringer

 • Mennesker med utviklingshemning trenger referanser
  Mennesker med utviklingshemning kjenner ofte lite til valgmuligheter i arbeidslivet og hva de forskjellige NAV-tiltakene innebærer.
 • Uføretrygd utelukker noen tiltak
  Mennesker med utviklingshemning kan som regel få innvilget uføretrygd fra de er 18 år. Noen av tiltakene kan brukes selv om man har fått uføretrygd mens andre er beregnet på bruk for evt. å unngå uføretrygd.
 • I praksis brukes få tiltak for mennesker med utviklingshemning
  I utgangspunktet er brukergruppene for alle tiltak vide, men det har blitt etablert en praksis hvor mennesker med utviklingshemning anbefales varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet fra NAVs side.
 • Ansette uten å ha avklart om lønnstilskudd vil innvilges
  Arbeidsgiver søker NAV om lønnstilskudd etter at en arbeidstaker er ansatt. Hvis da NAV ikke innvilger lønnstilskudd, kan det bli vanskelig for arbeidsgiveren.