Ansatte i vanlige bedrifter

For ledere og kollegaer i ordinære bedrifter er følgende temaer mest relevant:

  • Om utviklingshemning
  • Hvorfor arbeidsinkludering?
  • Tilrettelegging i praksis
  • SE-film nummer 3: Å finne jobb og samarbeid med arbeidsgiver