Eksempel

Jobbutvikling ved en høgskole

 I Film 4 fikk du høre om et eksempel på hvordan man kan skape en nye stilling – høgskolemedarbeider.

Tenk gjennom hvordan ville du gå fram for å bli kjent med en aktuell høgskole du ønsket å komme i kontakt med? Kanskje du ville ringe dem og be om et møte? Hvordan ville du i så fall presentere deg selv dersom du er jobbspesialist som ønsker samarbeid med dem?

Antageligvis ville du ha sjekket på nettsidene til høgskolen. Der vil du ha funnet hva slags studieprogram de har, hvor mange studenter som går der, du vil ha fått en oversikt over infrastrukturen, bygninger, lokalisering av fakulteter, om det er forskningsinstitutter tilknyttet høgskolen, antall ansatte osv., med andre ord faktaopplysninger om høgskolens virksomhet og drift.

Alt dette er viktige opplysninger som du kan systematisere, samle, analysere og undersøke videre – alt med tanke på en person du jobber med som kanskje kan være en aktuell jobbkandidat på sikt.

Men holder dette med tanke på å bygge relasjon og partnerskap? Svaret er antageligvis nei. For å bli ordentlig kjent med nettopp denne arbeidsplassen, må du som jobbspesialist observere og erfare hva som foregår under fasaden på høgskolen, og du må treffe de personene som du kan utvikle et samarbeid med. Du må rett og slett besøke høgskolen. Om du tar en runde på OsloMet, for eksempel, vil du oppdage at det i tillegg til de tradisjonelle akademiske oppgavene, er et utall virksomheter innen høgskolen. Det er blant annet rådgivningstjeneste for studenter, mange kafeer og spisesteder, informasjonstorg som i tillegg til veiledning tar bilder til kort for studenter og ansatte, bibliotektjenester og vaktmester-, renhold- og vedlikeholdstjenester.

Du kan ta en prat med en av de ansatte i kafeen og be dem fortelle litt om deres hverdag og hva de ser etter hos sine beste medarbeidere, altså hva slags egenskaper som er ønskelig for å jobbe der. Du kan også be dem fortelle om hva som er bra med å jobbe i den kafeen på akkurat denne høgskolen. Da vil du ofte også få informasjon om hva som eventuelt ikke oppfattes som så bra! Du kan be om å få lov til å komme tilbake en annen dag for å lære mer om arbeidsplassen.

Du kan gå på en åpen forelesning og observere hva som skjer i et klasserom eller auditorium. Da vil du kunne finne mer ut av det som ble nevnt i starten på eksempelet, som hva foreleseren kunne få praktisk hjelp til. Du kan til og med gripe fatt i foreleseren etterpå og stille noen få spørsmål om hvordan det er å være foreleser på høgskolen.

Du kan be om et organisasjonskart i resepsjonen og evt. også spørre om informasjon om beslutningslinjene på arbeidsplassen, hvem har ansvar for stillingsutlysninger og rekruttering, for eksempel.

Når du drister deg til å gjøre disse aktivitetene, er du allerede i gang med å bli kjent og å kartlegge arbeidsplassen for muligheter.  Du er en relasjonsbygger! Som profesjonell jobbspesialist har du selvfølgelig forberedt deg godt i forkant.