Eksempel 2

Jobbsmaksprøver og handlingsplan for Tommy

Her er et eksempel på en handlingsplan for en ung mann som heter Tommy. Han er i trinn 2 av SE-prosessen, yrkeskartlegging og karriereplanlegging.  I samarbeid med jobbspesialisten, familien og seg selv har han kommet fram til at han ønsker å smake på noen jobber. Han er interessert i barn, planter og møbler og har vært utplassert i butikk i skolen. Han har derfor i samarbeid med jobbspesialisten valgt tre arenaer for jobbsmaksprøver: Plantasjen, IKEA og Knatten barnehage. Målet er at Tommy etter disse jobbsmakene vet hvilke arbeidsoppgaver og miljøer han vil satse på videre i SE-prosessen, eventuelt hva han vil velge bort. Dette blir det første målet i handlingsplanen. Det neste målet er å rydde i dokumenter. Han skal finne fram viktige attester, referanser og vitnemål fra skolen og samle dem i en mappe. Etter avtale med Tommy har han fått med et ark med handlingsplanen hjem. Da kan han vise den til mor eller far og få hjelp til å finne frem de aktuelle dokumentene.

Tommys handlingsplan for jobbsmak