Eksempel 5

Kjetil lærer hvordan å hilse på en kollega – Rollespill som trening

Her er et eksempel på at arbeidstakeren, en kollega og jobbspesialisten rollespiller trinnene i en oppgaveanalyse.

Kjetil er en mann med utviklingshemning som har problemer med å hilse på kolleger når han møter dem på jobb om morgenen. Jobbspesialisten har fått nyss om dette og laget en oppgaveanalyse. Trinnene i oppgaveanalysen er: å snu seg i retning kollegaen, se på vedkommende, løfte armen som hilsen, og si «Hei».

I treningssituasjonen klarer Kjetil etter hvert å vise oppmerksomhet når kollegaen kommer inn av døren. Han løfter armen, men må fortsatt få hint for å klare å si «hei». På slutten av treningssekvensen gir jobbspesialisten Kjetil i oppgave å prøve ut de trinnene han mestrer på jobben dagen etter, altså gi oppmerksomhet og løfte armen til hilsen.

Først spiller jobbspesialisten rollen som arbeidstaker og kollegaen spiller seg selv, arbeidstakeren er observatør. Deretter får arbeidstakeren anledning til å spille seg selv. Det skal trenes på både verbale signaler og kroppsspråk.

For lettere å overføre oppgaven «å hilse på en kollega» til reelle situasjoner, kan det være nødvendig å øve på forskjellige hilsesituasjoner med forskjellige mennesker. De som er med på treningen, bytter derfor roller hyppig. Etter hvert kan det være lurt å spørre en annen kollega eller en annen jobbspesialist om han eller hun kan bidra i rollespillet.

Når arbeidstakeren, som Kjetil i dette tilfellet, viser at han behersker situasjonen i rollespillet, er tiden inne for å prøve seg ut i en reell situasjon på jobben. Da kan jobbspesialisten følge med på hva som skjer. Deretter får Kjetil tilbakemelding på hva som fungerte bra og hva som fungerte mindre bra.