Fordeler ved IKT

De fleste barn og unge med utviklingshemning liker best å bruke det samme som jevnaldrende uten funksjonshemning, slik som smarttelefon, nettbrett og PC/Mac. Det vil si at motivasjonen til å lære å bruke slikt utstyr gjerne er betydelig. Motivasjon har, som kjent, meget stor betydning for læring.

IKT som smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac gir en rekke fordeler. Her nevnes noen:

IKT-utstyr med ulike skjermstørrelser

 • De gir en visuell fremstilling, noe som er spesielt gunstig for mennesker med utviklingshemning.
 • Det er mulig med individuelle tilpasninger.
 • Trykte bokstaver er lettere å gjenkjenne enn håndskrift.
 • Det er gjerne tydelige kontraster, f.eks. mellom tekst og bakgrunn.
 • Fargebruken tydeliggjør innhold og hvordan apper skal brukes.
 • Bruk av symboler letter bruken (som piler, prikker, sirkler, ikoner for apper, ikoner innen apper m.m.).
 • Lydsstøtte kan brukes på mange måter (som alarmer og andre varsler, opplesning av tekst og diktering, talestyring av kommandoer, m.m.).
 • Det er lett både å ta og å vise bilder og film med smarttelefoner og nettbrett.
 • Det kan legges inn stedstjenester for smarttelefon og nettbrett (som f.eks. kan brukes vil å utløse en handling som taleopplesning av en kalenderoppføring ett bestemt sted).
 • IKT kan gi tydelig respons, ikke minst grafisk fremstilling.
 • Det er mulig å utløse aktiviteter på smarttelefoner og nettbrett via forskjellige mekanismer som utløsning via stedstjenester koplet til GPS, QR-kode, NFC-teknologi elle beacons (som beskrives senere).
 • Smarttelefoner og nettbrett er relativt små enheter og kan være med overalt.
 • Smarttelefoner og nettbrett kan ofte brukes av brukeren alene, i alle fall etter litt opplæring. Dette bidrar til selvstendighet og mestringsfølelse.
 • Smarttelefoner og nettbrett kan være svært effektive, f.eks. ved bruk av talekommandoer (se senere).
 • Veiledere og andre støttepersoner vil kunne avlastes ved støtte fra apper og utvikling av mer selvstendighet hos brukeren.