Standardapper

Erfaringer fra prosjekter

Både i «Doorways» og i «Mestring med mobil» ble det kun brukt applikasjoner som fulgte med smarttelefonen eller nettbrettet ved innkjøp. Det var f.eks. sms og mms, kamera og bilder (både taking og visning). Notater ble bl.a. brukt til loggføring og til å skrive opp spørsmål. Alarm ble av noen brukt for å minne om arbeidstid, pauser og evt. toalettbesøk. Videofilm ble brukt både for å promotere arbeidstakere ved kontakt med eksterne bedrifter og for å lære nye arbeidsoppgaver. For noen ble også viktige dokumenter til bruk på arbeidet, lastet opp på nettbrettet, så arbeidstakere stadig skulle ha tilgang til dem.

Nettbrett med app-symboler flyvende oppå

Andre nyttige standardapper og -funksjoner

Kalender, kontakter og lydopptak er også svært nyttige apper for mennesker med utviklingshemning. Selve telefoneringsfunksjonen kan selvfølgelig være nyttig for en arbeidstaker, f.eks. for å komme raskt i kontakt med veilederen. Klokke som viser tiden, alarmfunksjon, nedtelling og stoppeklokke kan være nyttige i en arbeidssammenheng for mennesker med utviklingshemning. Det samme gjelder Kalkulator. Kontaktapplikasjonen kan også være grei å benytte. Kameraet kan brukes til å forstørre detaljer, f.eks. liten tekst eller annet som er vanskelig å se.

Nå er det også mulig å gjøre en innstilling på iPhone så man får en lett tilgjengelig lupefunksjon (via menyvalgene Innstillinger – Generelt – Tilgjengelighet og så trippeltrykke på hjemknappen når man skal bruke lupen). En lommelyktfunksjon er også gjerne innebygget på smarttelefoner og nettbrett. Den kan være gunstig å bruke hvis man f.eks. skal lete etter noe som har falt ned på gulvet.

Talegjenkjenning/talekommandoer

Bruk av talekontroll som Apples Siri vil kunne være svært nyttig for mennesker med utviklingshemning. Siri ble innført fra og med iOS-versjon 9 og fins på norsk. Apple support gir god informasjon om hvordan man bruker Siri. Google Assistant kan brukes for nettbrett med Android operativsystem. Hvordan man bruker Google Assistant beskrives på Googles nettsted. Norsk versjon av Google Assistant er på vei til markedet høsten 2018. Amazons talegjenkjenningssystem Alexa kan brukes både på iOS og Android operativsystmer, men fins ikke på norsk ennå.

Bruk av talekontroll vil kunne forenkle bruk av apper for personer med utviklingshemning. Her er noen eksempler: «Minn meg på kaffepause klokka ti i dag», «Start nedtelling fra fire minutter» (f. eks. når man skal koke egg), «Ring Joacim» (ved behov for å snakke med veilederen Joacim i en tiltaksbedrift når arbeidstakeren er på en ekstern arbeidsplass), «Send sms til mor om at jeg skal jobbe en time ekstra i dag». For å bruke talekontrollsystemer vil nok mange med utviklingshemning trenge hjelp til riktige innstillinger samt noe hjelp til trening i å bruke systemet.

Smarttelefoner og nettbrett med både iOS og Android operativsystem har nå også innebygd talegjenkjenning i tastaturet. Dermed kan man diktere f.eks. teksten i smser eller notater.

Utvikling av apper

Apper som følger med smarttelefoner og nettbrett ved anskaffelse, utvikles stadig, både når det gjelder antall som følger med og funksjonalitet i apper som har vært brukt lenge. Her nevnes et par ekstra velegnede utviklinger for å støtte mennesker med utviklingshemning.

Nå kan en huskeliste laget i Notater på iPhone tilpasses brukeren med avkrysningssirkler, fet skrift, tegninger med forskjellige farger og bilder eller video. Etter utføring av en arbeidsoppgave kan brukeren huke av på oppgavelista. En annen person, f.eks. en arbeidsleder kan lage en slik huskeliste og sende via mms eller e-post til en arbeidstaker. Man kan bruke tilsvarende applikasjon for Android-telefoner.

Nå fins det også langt bedre redigeringsmuligheter for videoopptak på smarttelefoner og nettbrett enn for noen få år siden. Det vil si at det i dag er svært enkelt å lage f.eks. en god instruksjonsvideo på smarttelefon eller nettbrett.