Støtte ved opplæring

Som ved all annen opplæring av mennesker med utviklingshemning er det viktig med en strukturert opplæring. «Prøve- og feilemetoden» som svært mange normalt fungerende bruker for å utforske apper, er som regel ikke så velegnet for dem. Mange personer med utviklingshemning lærer best å bruke en app hvis de har en støtteperson som også kjenner til appen og kan bidra i opplæringen.

For noen kan gjentatte treninger med en støtteperson til stede kan være nødvendig, mens andre husker forbausende lett hvordan en app brukes. Hvor raskt de lærer er både avhengig av den enkeltes læringsevne og motivasjon samt appens kompleksitet og utforming. Når mennesker med utviklingshemning så har lært å bruke appen, kan de ha stor nytte av den i lang tid.