Tilgjengelighetsinnstillinger

Tilgjengelighetsinnstillinger på smarttelefoner og nettbrett kan gjøre apper lettere å bruke for mennesker med utviklingshemning. Også andre innstillinger kan være gunstige. På nettstedet www.iphone-kurs.no ligger det en presentasjon om innstillinger på iPhone som er relevante for mennesker med utviklingshemning. Presentasjonen er laget for noen år siden, men mye er ganske likt i dag. Mange personer med utviklingshemning har sansetap som redusert syn og/eller hørsel i tillegg til kognitive problemer. Det ligger svært mange muligheter for individuelle justeringer av innstillinger for å gjøre en smarttelefon eller et nettbrett best mulig tilpasset brukeren.

Her nevnes noen innstillinger for iPhone under Generelt – Tilgjengelighet. Mange tilsvarende innstillinger kan gjøres for smarttelefoner og nettbrett i Android operativsystem.

 

Tilgjengelighetssymboler på smarttelefon og nettbrett

 • VoiceOver leser opp det som vises på skjermen.­
 • Zoom forstørrer hele skjermbildet.
 • Lupe gir forstørrelse ved å bruke kameraet som forstørrelsesglass ved å trippeltrykke på Hjem-knappen.
 • Skjermtilpasning – Autolysstyrke justerer lysstyrke og kontrast etter lyset fra omgivelsene.
 • Under Tale kan man velge å få lest opp markert tekst eller alt på skjermen.
 • Under skrivetilbakemelding kan man få lest opp ord man har skrevet.
 • Under Tale kan man også justere hastigheten på opplest tale.
 • Større tekst kan justere skriftstørrelsen for apper som støtter dynamisk skrift.
 • Halvfet tekst kan gjøre det lettere å se bokstavene.
 • Med Assistive Touch kan man bruke iPhone hvis man har problemer med å berøre skjermen eller trenger tilpasset tilbehør. Man kan velge om menyer skal åpnes med enkelttrykk, dobbelttrykk eller ett langt trykk og i så fall for hvilke menyer dette gjelder.
 • Om Siri alltid skal være på justeres også under Tilgjengelighet men en rekke andre aspekter ved Siri justeres under «Siri og søk».
 • Under Hørsel kan man bl.a. justere LED-lysblinking for varsler, f.eks. for telefonanrop eller innkomne smser.
 • En annen nyttig funksjon under Hørsel er støyreduksjon for telefonen slik at bakgrunnsstøy fra omgivelsene dempes når telefonen holdes mot øret. Det er også en rekke andre innstillinger for hørsel og for bruk av hjelpemidler ved redusert hørsel.
 • Med Begrenset tilgang under Læring låses iPhonen til ett program i så lang tid som man stiller inn.

Noen andre innstillinger kan også være verd å nevne med tanke på justeringer for vår målgruppe:

 • Under Generelt – Skjerm og lysstyrke kan altså lysstyrken justeres.
 • Her justeres også Autolås, dvs. hvor raskt skjermen slår seg av når den ikke blir brukt. Innstillinger her har mye å se for batteritiden.
 • Under Skjerm og lysstyrke kan man også justere tekststørrelse og slå på halvfet skrift.
 • Ved bruk av Restriksjoner under Generelt, kan man deaktivere programmer. Første gang Restriksjoner brukes, må en kode oppgis. Det er svært viktig å huske koden. Taster man feil mer enn et bestemt antall ganger, må telefonen nullstilles for å få lagt inn en ny kode. Ved nullstilling slettes det man har lagt inn, og innstillinger som er gjort på telefonen.
 • Under Lyder og vibreringsmønstre kan man velge forskjellige lyder for en rekke signaler. For alle andre signaler enn ringetone kan varseltone velges bort. Man kan velge om telefonen skal vibrere når det ringer og/eller når den er innstilt til å være lydløs.
 • Kontrollsenter kan også i en del tilfeller være gunstig å justere. Kontrollsenter gir en hurtigmeny ved å dra en finger oppover fra nedre del av skjermen. Fra innstillinger kan man justere hvilke menyvalg som skal vises i hurtigmenyen.