Tilleggsapper

Den rivende app-utviklingen gjør at det ikke er mulig å gi en fullstendig og oppdatert oversikt over alle apper som kan være nyttige for mennesker med utviklingshemning ved arbeid på ordinære arbeidsplasser.

Appbiblioteket

Appbiblioteket.no gir imidlertid en god oversikt over teknologi for nettbrett og smarttelefoner som kan være nyttig for mennesker nedsatt funksjonsevne. Nettstedet eies av Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og driftes av en redaksjon med fagpersoner derfra. Stadpeds avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling bidrar også med omtale av apper og fagstoff.

Mange av appene som omtales i Appbiblioteket er utviklet for normalt fungerende brukere, men kan være velegnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne også. En del av appene er laget spesielt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Her beskrives apper for smarttelefon og nettbrett som kan være nyttige for forskjellige målgrupper, og det spesifiseres hvilke operativsystemer de kan brukes på — som iOS i iPhone, Android i bl.a. Samsungs smarttelefoner og Windows (Windows er i svært liten bruk i nye smarttelefoner i Norge nå).  Man kan også avgrense søk på apper i forhold til bl.a. pris, funksjonsnedsettelse, alder og språk.  Også en del apper som følger med utstyret ved innkjøp, omtales.

Nettstedet til Appbiblioteket

Noen nyttige apper

Her nevnes noen tilleggsapper som kan være velegnet for noen mennesker med utviklingshemning i en arbeidssammenheng, enten direkte i arbeidet eller i jobbrelaterte ferdigheter.

I Book Creator kan man lage virtuelle bøker med tekst, bilder, videoer, tale, musikk og hyperlenker. Tekst fra boka kan leses opp med syntetisk tale. Boka kan overføres til iBooks  så den legger seg i iBooks-biblioteket. Boka kan også eksporteres som Pdf-fil og skrives ut eller sendes som e-post. Den kan også publiseres på nettet. StatPed har laget en god instruksjonsvideo for bruk av appen som det lenkes til fra Appbilioteket. Book Creator for Chrome kan brukes på telefoner og nettbrett med Android- og Windowsbaserte operativsystemer.

Scan How er en app som benytter tekst, bilder, video, lyd og farger til å skreddersy veiledninger til alle typer oppgaver. En veiledning aktiviseres ved å scanne en QR-kode. QR-kode for en arbeidsoppgave kan festes der hvor arbeidsoppgaven skal utføres. Appen er spesielt godt egnet til å lage veiledninger til innlæring av arbeidsoppgaver og rutiner. Vejle kommune i Danmark har god erfaring med at arbeidstakere med kognitive vansker bruker  bruker Scan How i forbindelse med arbeid. Les mer på scanhow.com Det er tre typer brukere, Admin, Creator og Viewer. Det som legges inn, lagres i skyen. Man må tegne månedsabonnement ut fra hvor mange brukere det skal være.

Smartnoise er et gratis lydhjelpemiddel som består av hvit bakgrunnsstøy for ADHD eller oppmerksomhetsproblemer av andre årsaker. Før man starter å bruke appen, må man gjennomgå flere tester for å se om man vil ha nytte av den hvite bakgrunnsstøyen.

Ordbanken inneholder lettleste og lett forståelige forklaringer på ord. Den er beregnet på mennesker med utviklingshemning og er laget spesielt med tanke på at de skal forstå sine rettigheter.

EverNote er en gratis app for å lagre notater som lyd, tekst og bilde og ha tilgang til notatene på alle sine enheter.

Day One Journal er en gratis dagbok. Man kan lage daglige notater og sette inn bilder. Hvis man gir appen tilgang til stedssporing, kan sted registreres for bilder og skriving av notater samt hvordan været var da. Man kan få påminnelser om å skrive på et fastsatt tidspunkt hver dag. Innholdet kan publiseres på sosiale medier. En bruker kan ha flere dagbøker, f.eks. en privat og en for jobb.

Apper med kalendere

Det er laget en rekke apper for bl.a. å visualisere innholdet i kalendere, bl.a. med lyd, bilder og videoer. Disse kan være svært nyttige for personer med utviklingshemning. Ofte kan pårørende eller andre støttepersoner legge inn informasjon i kalenderen via opprettelse av brukerprofil og innlogging.

Les mer om Fotokalendern, MemoAssist, HandiKalender, JodaCare, MObilize me, PlaNet og Memas.

Apper med video for toveis kommunikasjon

Det fins en rekke apper for kommunikasjon både skriftlig og muntlig og med mulighet for videooverføring. Det er f.eks. Messenger, Skype, FaceTime og appear.in. Disse vil i mange situasjoner kunne være nyttig for mennesker med utviklingshemning, også i forbindelse med arbeid.

Videoredigeringsapper

iMovie og gratis videoredigeringsprogrammer for Android operativsystem må nevnes. Man kan nå på en enkel måte lage små videofilmer, f.eks. for instruksjon i arbeidsoppgaver, «promoteringfilmer» for arbeidstakere, filmer for å vise korrekt sosial oppførsel osv. Foruten å sette sammen filmsnutter og beskjære videoopptak, er det enkelt å legge til tittel, tekst, bilder, lyd (som musikk eller innlest tale), overgangseffekter m.m. StatPed har laget en opplæringsfilm for iMovie.

Tilleggsutstyr

Sansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Nettsiden Bruk av nettbrett og smarttelefon gir nyttig informasjon om bruk av slik teknologi for mennesker med nedsatt syn. Mye av dette er også relevant for andre, som mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Ikke minst nevnes det diverse tilleggsutstyr som kan styres via smarttelefon eller nettbrett. F.eks. har slikt utstyr ofte en innebygget lommelykt.

 

Nettstedet Sansetap

 

Rapport om velferdsteknologi

Sintef har laget rapporten Velferdsteknologi til barn og unge med ADHD og/eller autisme. Den ble publisert høsten 2017. Her omtales mange apper som egner seg for disse målgruppene. Det er en del av de samme appene som i Appbiblioteket, men også noen andre som MOBI:DO. Dessuten omtales annen velferdsteknologi som det som lånes ut av NAVs fylkesvise hjelpemiddelsentraler, som Handi (med aktivitetskalender og kommunikasjonsfunksjon) og Memo-serien med bl.a. kalender, påminnelsesfunksjon og fjernhjelp, og Wonderlist.

 

Forsiden til Sintef-rapporten