Tiltaksarrangører og bransjeorganisasjoner

Det fins en rekke bedrifter som hjelper mennesker med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet eller tilbake til arbeidslivet.  De skal hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne ved å gi arbeidstrening, kvalifisering, formidling til ordinær jobb eller varig tilrettelagt arbeid. De kalles tiltaksarrangører, arbeidsmarkedsbedrifter, attføringsbedrifter og vekstbedrifter. Attføringsbedriftene er organisert i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO. Foreningen ble tidligere kalt Attføringsbedriftene. ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening) organiserer bedrifter som kalles vekstbedrifter. I begge kategorier er det bedrifter som har VTA, men ASVL er nok mest rettet mot VTA. Noen tiltaksarrangører er organisert i begge bransjeforbund.

Tiltaksbedriftene forhåndsgodkjennes av NAV, samarbeider med NAV og utarbeider regelmessig rapporter om den enkelte tiltaksdeltaker til NAV. Skjermet sektor er tiltaksarrangører som tilbyr arbeid inne i selve bedriften. Det er gjerne produksjonsrettet virksomhet (pakking, montering, snekring og produksjon av håndarbeidsprodukter), men også tjenesteytelse (som vasking og rensing av tekstiler, renhold, makulering, trykking og kantinedrift).

NAV har utarbeidet kravspesifikasjoner til tiltaksarrangørene i skjermede virksomheter for de forskjellige tiltakene der. Vi ser at dokumentet det lenkes til er noen år gammelt da enkelte tiltak nå er slått sammen med andre.