Tips og utfordringer

Tips

 • Bruk av IKT
  La arbeidstakere med utviklingshemning bruke IKT som nettbrett eller smarttelefon. Det vil i svært mange tilfeller gi dem økt mestring og selvstendighet, bedre kommunikasjon med støtteapparatet samt tidsbesparelser for veiledere.
 • IKT kan anskaffes på forskjellige måter
  Arbeidstaker kan bruke sitt eget utstyr, utstyr utlånt fra NAVs hjelpemiddelsentraler eller utstyr som tilhører tiltaksbedrift eller eksternt arbeidssted.
 • Bruk av apper
  Apper som er standard på smarttelefoner og nettbrett kan være svært nyttige for mennesker med utviklingshemning. Det kan også en del apper som må lastes ned og brukes med eller uten abonnement.
 • Stadig utvikling
  Utviklingen på området er meget stor. Ny teknologi kan forenkle mye som f.eks. talestøtte på smarttelefoner og nettbrett. Noe av det nyeste er QR-koder, NFC-teknologi og Beacons.

Utfordringer

 • Mangelfull opplæring og støtte
  Å ikke gi arbeidstaker opplæring og støtte i å bruke apper kan gi feilaktige konklusjoner om at bruker ikke er i stand til å bruke dem.
 • Unnlate å bruke IKT
  Hvis arbeidstaker ikke får bruke IKT som smarttelefoner, nettbrett eller andre hjelpemidler, vil det kunne «låse fast» ham eller henne i en situasjon med større avhengighet av støttepersoner enn nødvendig.
 • Ikke bruke gunstige innstillinger
  Det fins svært mange innstillinger på smarttelefoner og nettbrett som vil kunne øke brukervennligheten for mennesker med utviklingshemning. Å unngå å hjelpe arbeidstakeren med individuelle innstillinger på smarttelefoner og nettbrett kan gi suboptimal bruk.