Utvikling av IKT

Eksempler på ny teknologi

Man kan forvente at det stadig utvikles ny og spennende teknologi som bl.a. kan være til nytte for mennesker med utviklingshemning i en arbeidsinkluderingsprosess og for deres støtteapparat. Nedenfor omtales kort eksempler på noen typer ny teknologi som kan bli utviklet mye i årene som kommer.

QR (Quick Response)-teknologi er nevnt under appen Scan How. Vejle kommune i Danmark har allerede flere jobbspesialister som stort sett arbeider med inkludering av mennesker med utviklingshemming på ordinære arbeids­plasser. Der har de startet å bruke filmer som vises ved at en håndholdt enhet er i kontakt med QR-koder på det stedet der filmfremvisningen er aller mest aktuell.

QR-koder har vært brukt relativt lenge, og interessen for det synes å ha avtatt noe, men mye tyder på et «comeback», se artikkelen Are QR codes still relevant in 2018. At Apple har lansert innebygd QR-kodeleser i kameraet i iOS 11 kan tyde på dette. Det fins mange apper med QR-kodelesere, se bl.a. Telenors artikkel om temaet. Man kan selv generere QR-koder via nettsteder og legge inn URLer (nettadresser) for kodene, f.eks. for instruksjonsfilmer man har lagt ut på YouTube.

NFC (Near Field Communication) er en liknende teknologi som har vært på markedet noen år. Data overføres via NFC-antennen i telefonen fra en brikke maks fire centimeter unna. NFC er teknologi som ikke er avhengig av strøm på batteriet på enheten den brukes på, internett-tilgang eller mobilnettet. Det ser nå ut som om Apple vil åpne NFC-maskinvaren opp for tredjepartsutviklere med iOS 12. Det kan gi en spennende utvikling på området!

Beacons er en annen relativt ny teknologi. Små sendere sender ut signaler via Bluetooth-teknologi som mobiltelefoner kan merke når man befinner seg i nærheten. Signalene kan rekke ca. 50 meter. Forskjellige apper kan så gi tilbakemeldinger. Firmaet Next Signal har utviklet apper for mennesker med redusert syn eller hørsel for at de skal kunne orientere seg i store bygg og i kollektivtrafikken. For disse målgruppene er det utplassert en rekke beacons på noen t-banestasjoner.

Datatilsynet har lagt ut god informasjon om beacons på sitt nettsted. Bruken av beacons synes å være økende.

Apple watch vil sannsynligvis utvikles en del videre som personlig assistent. Google Glass-brillene ikke har vært noen stor suksess i privatmarkedet, men det stases nå på bedriftsmarkedet, ikke minst innen kompliserte produksjonsprosesser.

Navigeringsapplikasjoner

Mc Macome og medarbeidere publiserte i 2015 en studie av ungdommer md utviklingshemning som brukte papirkart, Google Maps og navigasjon med virtuell virkelighet (Layar). Navigasjonsferdighetene ble forbedret med Google Maps og virtuell virkelighet i forhold til papirkart, men navigering med virtuell virkelighet var desidert mest nyttig. Man kan forvente nye navigeringsapper med virtuell virkelighet i fremtiden, og trolig vil noen være godt egnet for en del mennesker med utviklingshemning.

Tjenesteinnovasjon

For å ta i bruk ny teknologi for personer som er avhengig av støtte fra et hjelpeapparat til daglig, er det viktig med støtte fra dette hjelpeapparatet. Når et støtteapparat skal legge om sine måter å utføre sitt arbeid på, snakker man om tjenesteinnovasjon. Det forskes nå mye på tjenesteinnovasjon i kommunene i forbindelse med velferdsteknologi i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

InnArbeid er et forskningsprosjekt hvor det vil utvikles innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming skal kunne finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet. På nettstedet for prosjektet fremgår det at teknologibaserte tjenester og implementeringsmodeller vil utvikles i samskaping med brukerne. Metoden og resultatene vil utfordre eksisterende strukturer og relasjoner mellom mennesker med utviklingshemning, utdanningssektoren, arbeidslivet, kommunale helse- og omsorgstjenester og NAV. Egde Consulting og JodaCare vil bidra med utvikling og testing av prototyper.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og vil pågå i perioden 2017 til 2020.