Hvorfor arbeidsinkludering?

Innledning

Tilknytning til arbeid er viktig for voksne mennesker. Det gjelder ikke minst mennesker med utviklingshemning. Det er også generelt gunstig for bedrifter å ha ansatte med utviklingshemning, ikke minst for det som beskrives som organisasjonshelse. Den positive effekten er bl.a. relatert til økt empati, fleksibilitet og problemløsningsevne. Utviklingen innen arbeidsinkludering av mennesker med utviklingshemning har ikke vært god i Norge.

 

Arbeidsteam bestående av ni glade mennesker