Inkluderingsprosessen

Innledning

De aller fleste mennesker med utviklingshemning trenger hjelp til å få innpass på vanlige arbeidsplasser. Det beste er om arbeidstaker og arbeidsgiver får oppfølging fra en trenet jobbveileder. Den opprinnelige metodikken i SE (Supported Employement), kalles nå CE (Customized Employment). CE oversettes til «skreddersydd ansettelse». Det er en velegnet metodikk for å støtte mennesker med utviklingshemning og deres arbeidsgivere.

Dette nettstedet inneholder 9 SE-filmer samt eksempler og skjemaer kan være nyttige hvis du ikke er opplært i SE-metodikken, eller du trenger en repetisjon. Studeres dette, får du en god oversikt på ca. 1,5-2 timer. Her er en meget kort oppsummering av 5-trinnsmodellen i SE samt noe informasjon utover det filmene inneholder. Det er blant annet samarbeid med hjemmet, IP (individuell plan), forskjellige kartleggingsmetoder, noen viktige pågående prosjekter samt viktige egenskaper for en jobbveileder.To kolleger ser på dataskjern i et snekkerverksted

Menneske med utviklingshemning flytter på kofferter på en flyplass