Innledning

Mange mennesker med utviklingshemning kan ha stor nytte av å bruke IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi), ikke minst på arbeidsplassen. IKT kan ofte fungere som et hjelpemiddel, dvs. delvis kompensere for reduksjon av funksjon, ikke minst kognitiv funksjon.

Mange mestrer eller kan lære å mestre standardapplikasjoner som følger med utstyr som nettbrett og smarttelefoner samt relevante nedlastbare apper. Generelt er det gunstig for mennesker med utviklingshemning med systemer som skaper struktur og orden. Det fins mange gode apper som gir fordeler i forhold til ikke-digitale opplærings- og støttesystemer. Noen mestrer ikke hyllevare som vanlige smarttelefoner og nettbrett. Mange av dem vil kunne ha støtte av spesialutstyr som kan lånes fra NAVs fylkesvise hjelpemiddelsentraler.

Hender som bruker berøringsbasert nettbrett