Målgrupper for denne nettressursen

Skolevesenet og jobbveiledere
– Rektorer, lærere, rådgivere, assistenter og PP-tjeneste, arbeidsledere og jobbveiledere i arbeidsmarkedsbedrifter, jobbspesialister og -veiledere i NAV, fylkeskoordinatorer i NAV og ansatte i kommunale arbeids- og dagaktivitetstilbud

Vanlige bedrifter
– Ansatte, ledere, HR-ansatte, mentorer/faddere, verneombud, tillitsvalgte og andre kolleger på vanlige arbeidsplasser. Følgende temaer er spesielt nyttige:

Grafisk illustrasjon av tolv ulike avatarer

Foreldre og annet støtteapparat
– Foreldre og andre foresatte/annen familie, tjenesteytere i boliger og habiliteringstjenesten – både i kommunen med koordinatorer og konsulenter og i spesialisthelsetjenesten (habiliteringsavdelinger på sykehus)

Utdanningsinstitusjoner
– Helsefagarbeidere, miljøarbeidere og NAV-ansatte