Mer om apper

Fotokalendern er en gratis visuell kalender til bruk på iPad med lyd, bilde og video som støtte for hukommelse, kommunikasjon og forberedelser.

MemoAssist er en kalenderapp som benytter bilder og lyd for å påminne brukeren om daglige planer. Appen kan fjernstyres via MemoRemote slik at støttepersoner kan legge inn avtaler. For hver aktivitet kan det legges ved en veiledning som forklarer aktiviteten. I veiledningen kan det legges ved bilder og lydfiler. Appene kan testes ut gratis i 30 dager.

HandiKalender HandiKalender for iOS er en tids- og planleggingskalender med bilder og nedtelling av tid ved hjelp av prikker. Tekst kan leses opp med talesyntese. Kalenderen kan administreres av en eller flere støttepersoner via skytjenesten «myAbilia». Den kan testes ut gratis i 4 uker.

JodaCare er en digital kontaktbok som bidrar til å styrke samhandling. Pårørende, hjelpere og bruker selv kan alle legge inn informasjon i appen. I appen er det:

  • Kalender for brukeren: Alle kan legge inn nye avtaler.
  • Beskjeder: Beskjedene kan markeres som viktige og vil da gi push-varsler til telefonen. Innlegg fra andre kan «likes» og kommenteres.
  • Bilder: Som en tilleggsfunksjon til beskjedene kan man dele bilder.
  • Profil: Det skal lages en profil på hovedpersonen, evt. også profil med bilde til pårørende og hjelpere.

Hjelpere kan ha flere brukere på sin versjon av appen. Sensitiv informasjon skal ikke sendes via appen. Ifølge Kristil Erla Håland brukes appen i en rekke kommuner, både i boliger for barn og unge med utviklingshemning og for personer med demens. JodaBook er en enklere app for brukere som kan benyttes sammen med JodaCare. Det må tegnes et abonnement for hver tjenestemottaker. JodaCare må kontaktes for abonnement.

Mobilize Me er en kalender med bilder, tidsmarkører og flere funksjoner som hjelper personer med behov for tydelig og visuell struktur. Flere støttepersoner kan legge inn aktiviteter. Appen består av en planleggingsmodul og en dagskalender. I planleggingsmodulen lages struktur og rutiner. Dagskalenderen er den modulen brukeren forholder seg til. Appen er gratis å laste ned, men man trenger en lisens for å bruke den. Den norske leverandøren Cognita kan kontaktes for prøvelisens og informasjon om lisens.

PlaNet er en kalender der brukere, pårørende og assistenter kan legge inn avtaler. Appen har også en chat-funksjon som brukes som en kontaktmulighet mellom bruker og nærpersoner. Appen er utviklet av det danske firmaet Arosii, som også har utviklet Mobilize Me. PlanNet er utviklet for brukere som trenger noe mindre støtte, og som har lese- og skriveferdigheter. Appen er gratis å laste ned, men man trenger en lisens for å bruke den. Cognita kan kontaktes for prøvelisens og informasjon om lisens.

Memas er en Android-basert app for nettbrett for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Den kan enkelt tilpasses brukerens preferanser og funksjonsnivå og justeres ved endringer i funksjonsnivå. Personalisering gjøres på pårørendes nettsted. Endringene og oppdateringer vises umiddelbart på brukerens nettbrett. I appen er det en kalender som viser dag, dato og tid, om det er dag eller natt, avtaler og påminnelser (inkl. lydvarsler). Det er også huskelapper, bilder (som kan organiseres i mapper), aviser, radio eller været et bestemt sted. Det er også mulig å kontakte pårørende eller annen støtte person via sms. Avtaler kan også legges inn direkte på nettbrettet. Abonnementskostnader fins på nettstedet for Memas.