Mer om «Helt med»

I prosjektperioden finansieres oppfølging av arbeidstakere av NAV og gis av kompetente fagpersoner ved tiltaksbedrifter. Jobbveiledere i prosjektet skal ha tatt SE-utdannelsen ved OsloMet som gir 10 studiepoeng. I prosjekt får arbeidssøker en måneds lønnet arbeidspraksis før evt. ansettelse. Arbeidstakerne har uføretrygd og får 20 % lønn i forhold til stillinger det er naturlig å sammenlikne med. Netto lønnsutgifter for arbeidsgiver skal tilsvare forventet produksjon.

Arbeidstakere i VTA kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve noe nytt slik som «Helt med»-deltakelse. I Norge rekrutteres også arbeidstakere fra skoler, skjermet sektor eller er personer som ikke har tilbud om jobb fordi de ikke ønsker VTA i tiltaksbedrift. Det er ikke lagt opp til å rekruttere arbeidstakere med et større tilretteleggings- og oppfølgingsbehov enn det som er vanlig ved VTA i skjermet sektor.

Stillinger bekjentgjøres bl.a. på Finn.no. Prosjektet arrangerer også møter for å rekruttere potensielle arbeidstakere. Stillinger bekjentgjøres bl.a. på Finn.no.Aktuelle kandidater innkalles til jobbintervju. Det er gjerne også en ny intervjurunde blant de mest aktuelle kandidatene, og den som anses som best egnet, får tilbud om stillingen. Personer med utviklingshemning som ønsker å arbeide på vanlige arbeidsplasser, kan henvende seg til prosjektet for en midlertidig kartlegging. Senere kan de kontaktes igjen hvis det skulle lyses ut aktuelle jobber de kan søke på.