Mer om KLAP

LEV har er nå landsdekkende og har mange filialer og avdelinger. KLAP jobber med kjedebedrifter som Rema 1000, Steen og Strøm og McDonalds. I samarbeid med HR-avdelingen i KLAP beskrives arbeid i virksomheten som passer for mennesker med utviklingshemning. Ofte beskrives 2-3 typer jobber. HR-afdelingen støtter også de lokale enhetene med å få i stand jobbavtaler og er i dialog med diverse interessorganisasjoner som nå er involvert i prosjektet. Landsforeningen LEV (forening for mennesker med utviklingshemning, pårørende og andre interessenter) har vært pådriver for prosjektene.

Man fokuserer altså på hva man kan gjøre for virksomheten, beskriver relevante jobber og finner så personer/arbeidssøkere som ønsker slike jobber som beskrives. Dermed gjør mennesker med utviklingshemning en jobb det er behov for, dvs. de er samfunnsnyttige. Hver potensielle medarbeider gjennomgår først en prøvemåned uten lønn. Arbeidstakerne har gjerne uføretrygd. De får i tillegg en timelønn på ca. 1/3 av minste vanlige timelønn på arbeidsstedet. Dermed tjener de mer enn om de hadde arbeidet i skjermet sektor. I dag offentliggjøres jobber for mennesker med utviklingshemning på den offentlige jobbportalen www.jobnet.dk.

I noen tilfeller fungerer ikke arbeidsforholdet så godt, og/ eller arbeidstakeren ønsker seg tilbake til skjermet sektor. De som ønsker det, får gjerne tilbud om en annen jobb på en ordinær arbeidsplass eller å gå tilbake til skjermet sektor hvis de ønsker det. 74 % er fortsatt i eksternt arbeid etter to år.

Det er laget gode foldere med bilder fra ulike arbeidsplasser, så de som skal velge, kan se hva arbeid forskjellige steder dreier seg om. I KLAP har nok de fleste som rekrutteres inn i prosjektet, lett til moderat grad av utviklingshemning. Jobbveiledere følger ikke opp inne i bedriftene, men arbeid i forkant for å sikre god jobbmatch er viktig. Arbeidstakerne bruker gjerne sin private smarttelefon til å kommunisere med jobbkonsulent eller andre når det er behov for det.