Mer om OMO

Filmer laget i OMO-prosjektet

We are all different – As able as anybody

Om stereotyper

Alle er svært forskjellige. Det gjelder ikke minst personer med utviklingshemning og innen underdiagnoser som f.eks. Down syndrom. Det individuelle bør legges mer vekt på enn det som oppfattes som felles ved utviklingshemning eller en underdiagnose. Mange mennesker med utviklingshemning kan utføre mye av det andre gjør.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

The table for breakfast – Correcting mistakes

Om å rette feil

Jobbveilederen eller en kollega må vise arbeidstakeren hvordan en oppgave utføres og så se på når arbeidstakeren utfører den. Ved feil utførelse bør jobbveilederen/kollegaen umiddelbart vise og forklare hvordan det gjøres riktig. Dette kan hjelpe arbeidstakeren til å forstå at han/hun ikke har gjort det korrekt, så han/hun gradvis kan forstå hvordan det skal gjøres riktig.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Ready for work – Every detail matters

Om å ta avgjørelser og løse problemer, her vedr. arbeidsantrekk

På jobb bør arbeidstakeren virke velstelt, og arbeidsantrekket må sitte som det skal. At veilederen sier fra hva som bør rettes, samt et speil kan være til god hjelp så arbeidstakeren selv kan se om alt ser OK ut.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Red lips – Tools to help

Om hjelpemidler som sjekkliste

En god veileder bør lage detaljerte beskrivelser for gjøremål og prosesser. Det kan i en del tilfeller være nyttig med verktøy slik som sjekklister for å klargjøre og huske alle nødvendige trinn som kreves for å utføre en bestemt arbeidsoppgave.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Right on time – Everyone must be punctual

Om problemløsning og selvbevissthet

Veilederen i filmen understreker hvor viktig det er å komme presist til arbeidet. Samtidig gir hun arbeidstakeren mulighet til å unnskylde sin oppførsel og ble mer bevisst sine ferdigheter.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

How I’II explain it slowly to you – Using clear and simple language

Om brukervennlig kommunikasjon

Veilederen må forklare arbeidsoppgaven med et enkelt og klart språk og umiddelbart vise i praksis hvordan oppgaven gjøres.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Sometimes I don’t need help – Do not interfere

Om å bli vist tillit, selvbevissthet og selvtillit

Hvis arbeidstakeren blir spurt om å gjøre noe nytt, må veilederen vise hvordan det gjøres. Så må veilederen vente på at arbeidstakeren gjør det, uten å bli utålmodig. Veilederen bør ha tillit til at arbeidstakeren vil forsøke/kan greie det, men trenger tid. Selvtilliten økes når arbeidstakeren vises tillit, kan være autonom og oppmuntres til å gjøre arbeidsoppgaver. Det er viktig å ikke raskt overta for arbeidstakeren, men gi ham/henne mulighet og tid til å greie det på egen hånd eller be om hjelp.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Do you want a piece of advice? – Different and conflicting messages

Om veiledning

Hvis veilederen gir for mye informasjon, kan arbeidstakeren bli forvirret. Det er viktig at bare én veileder instruerer i en arbeidsoppgave.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Let’s have a snack – Waiting for the right time to eat

Om pauser

Det bør være en plan for start og avslutning av pauser. Da unngår man at arbeidstakeren utnytter anledningen til å ta pauser hver gang han/hun har lyst til det, eller blir forvirret vedrørende regler og prosedyrer. Pauser for arbeidstakeren bør følge vanlige rutiner, og det bør forventes at arbeidstakeren overholder disse eller gir forklaring hvis det ikke går. Mange mennesker med Down syndrom er spesielt interessert i mat og må være klar over at på arbeidet kan de bare spise i pauser.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

To each his own time – Respect tasks and times

Om arbeidstempo og mål

Hver person bør ha sin egen tidsplan. Det kan ta lenger tid for en arbeidstaker med utviklingshemning enn for andre ansatte og utføre en arbeidsoppgave, men det betyr ikke at han/hun ikke kan rekke å bli ferdig. Jobbveilederen bør få forståelse av hva som er et passende arbeidstempo for arbeidstakeren og bidra til en tidsplan i forhold til dette.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Fast and bossy – Clear and simple instructions

Om velegnet kommunikasjon

Veilederen bør gi klare, enkle og presise instruksjoner og ta hensyn til hva som er et velegnet språk ut fra arbeidstakerens forståelsesnivå. Nye aktiviteter eller forandringer må introduseres gradvis gjennom kontinuerlige repetisjoner og trening. Av og til er det nødvendig å dele opp instruksjonene som gis til arbeidstaker, slik at de blir trinnvise, og veileder bør sikre at han/hun forstår ordbruken og innholdet i instruksjonene.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Menu of the day: Amatriciana – Explaining tasks

Om språk og arbeidsoppgaver

Det er viktig å gi all informasjon med støtte fra en liste eller et tilsvarende verktøy. Et komplekst språk uten å trinndele arbeidsoppgaver skaper forvirring og problemer for arbeidstaker.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Business is business – Be professional

Om profesjonell rolle, formell og uformell

Det er viktig å forklare formelle og uformelle regler på arbeidsplassen. Det anbefales sterkt å respektere privatlivet og å ikke nevne det i arbeidstiden for å unngå forvirring og mistolkning av rollene og grensene mellom arbeidstaker og veileder.

Man kan ha det morsomt på arbeidet, men det er regler som må følges og arbeid som må gjøres. Det er best å være sammen med kolleger i pauser. I jobbsammenheng er man kolleger og ikke venner.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)

Friends but not too close – Professional relationships with colleagues

Om profesjonelt språk og profesjonelt forhold

Forholdet mellom arbeidstaker og veileder bør være profesjonelt med bruk av et korrekt språk og spesifikke regler. Hvis en arbeidstaker umiddelbart spør om telefonnummer eller å få ha et forhold til en person, er det best med realitetsorientering. Samtidig bør ikke veilederen bruke uformelle eller personlige metoder for å etablere et profesjonelt forhold.

Se filmen (åpnes i nytt vindu)