Ny oversikt

På denne siden finner du tilgangen til alle artiklene om nettstedets sju temaer.
I tillegg er veien kort til quizer om hvert tema.

Om utviklingshemning

Artikkel  om utviklingshemning
Quiz om utviklingshemning

Hvorfor arbeidsinkludering?

Artikkel om arbeidsinkludering
Quiz om arbeidsinkludering

Skolegang og arbeid

Artikkel om skolegang og arbeid
Quiz om skolegang og arbeid

Inkluderingsprosessen

Artikkel om inkluderingsprosessen
Quiz om inkluderingsprosessen

Tilrettelegging i praksis

Artikkel om tilrettelegging i praksis
Quiz om tilrettelegging i praksis

Tilrettelegging ved IKT

Artikkel om tilrettelegging ved IKT
Quiz om tilrettelegging ved IKT

Aktører og tiltak

Artikkel om aktører og tiltak
Quiz om aktører og tiltak