Skolegang og arbeid

Innledning

For et meningsfylt voksenliv er det viktig at skolen legger til rette for at elever med utviklingshemning skal få en innholdsrik hverdag etter endt skolegang. For mange vil det å være i arbeid på en ordinær arbeidsplass, være den beste løsningen. For andre vil arbeid i skjermet sektor være ønskelig.

Både familie, skole og annet støtteapparat bør tidlig legge til rette for arbeid som en reell mulighet i voksenlivet. Kartlegging av interesser, ønsker og ferdigheter bør starte tidligst mulig. Elevene trenger å få kjennskap til hva forskjellige typer arbeid innebærer og at det kan være mulig å få tilrettelagt arbeid, også på ordinære arbeidsplasser. Arbeidspraksis på vanlige arbeidsplasser under skolegangen er av stor betydning. Mange i målgruppen kan være tjent med yrkesrettet utdanning.

Tenåringselev på laboratorium for å lære om yrker