Tilrettelegging i praksis

Innledning

Mennesker med utviklingshemning har samme type behov og ønsker som alle andre, se menyvalget Hva er utviklingshemning? De kognitive problemene deres gjør det imidlertid vanskeligere å lære samt å forstå og etterleve sosiale koder. Det er store individuelle forskjeller mellom mennesker med utviklingshemning, både når det gjelder grad av utviklingshemning og hva de mestrer eller har problemer med. Det fins imidlertid en rekke forhold og prinsipper som kan bidra til god kommunikasjon og god tilrettelegging for læring og trivsel. De fleste prinsippene gjelder egentlig for alle, men for mennesker med utviklingshemning er det spesielt gunstig at de etterleves.

Mann med utvikingshemnin gforan en PC, sammen med en kvinnelig veileder som står ved siden av