Om utviklingshemning

Innledning

Mennesker med utviklingshemning er først og fremst mennesker med behov og ønsker som alle andre. Det er spesifikke kriterier for den medisinske diagnosen. Utviklingshemning inndeles i fire grader, lett, moderat, alvorlig og dyp.

De fleste med utviklingshemning har det i lett grad. Noen har tilleggslidelser, særlig de med utviklingshemning av mer alvorlig grad. Det er svært store individuelle forskjeller mellom mennesker med utviklingshemning. Grad av stimulering og tilrettelegging betyr mye for hvordan mennesker med utviklingshemning utvikler seg og hva de kan bidra med.

Ung mann med Down syndrom bruker snettbrett meget konsenstrert

Ansiktsbilde av ung blid kvinne med Down syndrom