Tips og utfordringer

Tips

 • Situasjonen kan endres.
  Manglende arbeidsinkludering av mennesker med utviklingshemning har i de senere år fått økt fokus. I Stortingsmelding 46 (2012/2013) og NOU 2016:17 understrekes det at mennesker med utviklingshemning skal inkluderes i arbeidslivet, også på ordinære jobbarenaer.
 • FOU-prosjekter om inkludering
  Samtidig med «Støtte til vanlig arbeid» pågår det flere andre FoU-prosjekter om inkludering av mennesker med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser.
  • Helt med — SORs prosjekt for å skaffe mennesker med utviklingshemning arbeid på ordinære arbeidsplasser
  • Veier mot målet — Supported Employment for arbeidsinkludering for arbeidssøkere med utviklingshemning
  • InnArbeid — innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi, ved Universitet i Agder
  • Forskningsprosjekt ved avdeling for vernepleie, UiT Harstad, for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemning
  • Steinkjelleren — Forskningsprosjekt for personer med utviklingshemning i ordinære bedrifter
 • Interessante prosjekter i andre land:
  • OMO – ON MY OWN AT WORK – Ferdigstilt EU-prosjekt for arbeid i hotell- og restaurantbransjen for mennesker med utviklingshemning.
  • KLAP – mangeårig prosjekt i Danmark

Utfordringer

Problemet med den uheldige utviklingen innen arbeidsinkludering for målgruppen er ikke løst med prosjekter. Det trengs varige ordninger og fungerende arbeidsmarkedstiltak for inkludering på ordinære arbeidsplasser for å lykkes på lang sikt.