For samfunnet

Et samfunn kjennetegnes av hvordan det behandler sine svakeste. Mange bedrifter og organisasjoner er sitt samfunnsansvar bevisst. I Norge er det ikke lovpålagt å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne i store bedrifter og organisasjoner slik som i mange andre land. At en bedrift eller organisasjon viser samfunnsansvar og ikke er diskriminerende, gir et godt omdømme. Mange bedrifter ønsker å ansette mennesker med utviklingshemning.

Boken Norges lover