Historisk utvikling

I HVPU-reformen eller «Ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemning» fra 1991 var hovedfokus rettet mot å sikre boliger og tjenester. Arbeidstilbudet skulle bygges ut etter hvert. Det har dessverre ikke skjedd. Det går i feil retning når det gjelder å sikre mennesker med utviklingshemning arbeid og dagaktivitetstilbud. NFU (Norsk Forbund for utviklingshemmede) omtaler utviklingen på sitt nettsted.

Når mennesker med utviklingshemning tilbys arbeid, er det gjerne i form av VTA (varig tilrettelagt arbeid) i skjermet sektor. Dette skjer gjerne etter at de har fått uførepensjon. NAV innvilger som regel uførepensjon for søkere med utviklingshemning som er fylt 18 år. VTA i skjermet sektor var i utgangspunktet spesielt rettet mot denne målgruppen. Men nå som så mange andre også innvilges uførepensjon, er det flere grupper som får VTA-plasser. Selv om antall VTA-plasser har steget i de senere år, har ikke andelen av mennesker med utviklingshemning som får disse plassene økt. Det er mangel på VTA-plasser i skjermet sektor for mennesker med utviklingshemning.