En god jobbveileder

En jobbveileder i betydningen arbeidstilrettelegger er en person som skal hjelpe andre til å få og/eller å beholde en jobb og å gjøre en god jobb. Begrepet kan brukes både om de som arbeider som veiledere/støttepersoner i tiltaksbedrifter, på NAV-kontorer og andre steder.

Lærere og andre ansatte på videregående skole som skal hjelpe elever med særskilte støttebehov i arbeidspraksis, kan også betraktes som jobbveiledere.

Ofte benytter en jobbveileder SE-metodikken. Hvis en jobbveileder som benytter SE-metodikken er ute på arbeidsplasser minst 65 % av sin arbeidstid, kalles vedkommende en jobbspesialist.

En god jobbspesialist/jobbbveileder/arbeidstilrettelegger er gjerne svært viktig for en person med utviklingshemning. Det gjelder både i skjermet virksomhet og også i stor grad ved arbeid på ordinære arbeidsplasser. Resten av informasjonen om dette temaet, bortsett fra det nest siste avsnittet om økonomiske ytelser og VTO, er hentet fra EUSE Verktøykasse.

For å være en god jobbveileder kreves det en rekke egenskaper, kvaliteter og ferdigheter. Å inneha den rette innstillingen og de rette holdningene er en jobbveileders viktigste styrke. Dette kan være viktigere enn kunnskap som kan læres.

Egenskaper og kvaliteter

En arbeidstilrettelegger bør ha kunnskap og ferdigheter innen:

  • Evaluering og planlegging, bl.a. klientvurdering og kunne utvikle individuelle planer
  • Nettverk- og relasjonsbygging
  • Opplæring og utvikling
  • Arbeidsmarkedslovgivning og regelverk
  • Informasjonsformidling, rådgivning og veiledning
  • Forhandling og mekling
  • Salg og markedsføring
  • Innsamling av data
  • Dokumentasjon
  • Fleksibilitet

Les mer