Tips og utfordringer

Tips

 • EUSE verktøykasse
  EUSE verktøykasse inneholder også svært mye nyttig informasjon om SE-metodikken.
 • Arbeidsplass i nærmiljøet
  Arbeidsplass i nærmiljøet anbefales. Sannsynligvis vil arbeidstaker da treffe flere som han/hun også kjenner eller blir kjent med i lokalmiljøet. Det er også greit med kort jobbreise.
 • Samarbeid med hjemmet
  Jobbveileder kan med elevs/jobbsøkers/arbeidstakers samtykke samarbeide med hjemmet. En erklæring om at dette er OK, bør underskrives av personer over 18 år. Samarbeid med hjemmet kan være svært gunstig for elev/arbeidssøker/arbeidstaker.
 • Finne de rette arbeidsgivere
  Jobbveileder bør lete etter fleksible og positive arbeidsgivere som trenger noen til å gjøre enkle arbeidsoppgaver, og arbeidsplasser som passer for den enkelte jobbsøker.
 • Stabil bistand
  Stabil og sammenhengende bistand er viktig for en best mulig utvikling av ferdigheter og sosial inkludering på arbeidsplassen.
 • Forventninger
  Å være åpen for idéer og samt å ha relativt høye forventninger til arbeidssøkerne er viktig for en jobbveileder. Samtidig må man ikke undervurdere jobbsøkernes oppfølgingsbehov.

Utfordringer

 • Place and pray
  «Place and pray»-metodikken er som regel ikke tilstrekkelig. Oppfølging bør også skje ute på de vanlige arbeidsplassene, enten av jobbveileder og/eller ved naturlig støtte hos arbeidskolleger.
 • Hoppe over SE-trinn
  Man bør ikke hoppe over/utelate ett eller flere av trinnene i SE-prosessen. Det kan f.eks. være å unnlate å la en elev/arbeidssøker bli kjent med hva som skjer på forskjellige arbeidsplasser og/eller å finne ut hva han/hun egentlig drømmer om/er motivert for. Å gjøre noe man er motivert for er et suksesskriterium.
 • Underkommunisere oppfølgingsbehov
  Oppfølgingsbehovet til en elev eller arbeidssøker bør ikke underkommuniseres slik at arbeidsgiver blir overrasket over hvor stort hjelpebehovet er og hvor krevende det kan bli.
 • Avslutte oppfølging eller være utilgjengelig
  Man bør ikke avslutte oppfølgingen av eleven/arbeidssøkeren eller være utilgjengelig når arbeidsgiver trenger støtte. Arbeidsgiver trenger den tryggheten det er å vite at jobbveileder alltid kan kontaktes og raskt følger opp dersom noe er problematisk.
 • Fortsette for lenge i bedrift
  Eleven/arbeidssøkeren bør ikke fortsette ute i en bedrift hvor arbeidsforholdet ikke fungerer noe godt eller han/hun opplever at det ikke er godt å være.