SE-utdannelse

Ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) er det et studium over ett semester i SE-metodikk som gir 10 studiepoeng.

Ved Høgskolen i Østfold er det et studium over to semestre som gir 15 studiepoeng. Målgruppen for studiet er ansatte i NAV Buskerud og NAV Østfold.

SENO (Supported Employment Norge)
SENO kan arrangere SE-opplæring på oppdrag, f.eks. for tiltaksbedrifter.

Mike Evans
Arbeid & Inkludering har inngått et faglig samarbeid med Mike Evans, tidligere president i EUSE.
Les mer