Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen kan gi en elev et kompetansebevis som vedkommende ellers ikke ville ha fått. Da må eleven ha en målsetting om å greie å bestå en test i minst ett mål i utdanningsprogrammet for det aktuelle faget. Det er mulig å bygge på et kompetansebevis til et fagbrev dersom det er ønskelig. Noen fylker, som Østfold, Vestfold og Trøndelag har et godt system slik at også elever med utviklingshemning har tilgang til lærekandidatordningen. Fylkeskommunene følger gjerne opp elever som ikke trenger så mye oppfølging i lærekandidatordningen. De som krever mer, følges opp av tiltaksbedrifter. Noen får da praksis i skjermet virksomhet, andre hjelpes ut på ordinære arbeidsplasser.

Artikkelens forside

 

Informasjon om lærekandidatordningen finner du bl.a. på Utdanningsdirektoratets nettsted og på nettstedet for Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Østfold

I den tverrsektorielle satsingen 0-24 er det mulig å søke om midler til lærebedrifter for elever i videregående skole som trenger særskilt tilrettelegging bl.a. i forbindelse med lærekandidatordningen.