Nye muligheter

Selv om det per i dag er mangel på arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemning, kan forholdene endre seg.

Det jobbes nå i politiske prosesser med press fra interesseorganisasjoner og i prosjekter med å legge forholdene til rette for at mennesker med utviklingshemning i større grad skal få arbeide på ordinære arbeidsplasser.

Det arbeides bl.a. mot et nytt NAV-tilta, et tiltak hvor mennesker med utviklingshemning (og andre som trenger det) skal få oppfølging fra tiltaksbedrifter som kjenner målgruppens behov, ute på vanlige arbeidsplasser. Dessuten trenger det norske samfunn å skape flere arbeidsplasser og få flere folk i arbeid. En slik løsning vil kunne gi en god inkludering av mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet.