Overgang skole – arbeidsliv

Rapporten Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming ble publisert i 2018. I den påpekes det at skolens forventninger til kompetanseoppnåelse for elever med utviklingshemning er påvirket av hva skolen tror venter dem etter endt skolegang. Dersom skolen forventer at voksenlivet deres vil orientere seg mot kommunale dagtilbud, kan lista på faglig innhold og forventninger til hva elevene skal lære seg, bli lagt lavere enn om en tror at elevene har et voksenliv orientert mot et arbeidsliv.

I rapporten beskrives hva som kan være viktig i overgangen til voksenlivet for personer med utviklingshemning for å inkludere dem i et meningsfullt voksenliv:

Forside av rapporten fra Utdanningsdirektoratet

 

  1. Involvering av ungdommen i framtidsplanleggingen
  2. Familieinvolvering
  3. Individuelle planer
  4. Opplæring og utprøving som virker forberedende for arbeid
  5. Opplæring og utprøving som forbereder voksenlivet
  6. Deltagelse i allmenn utdannelse og inkludering med jevnaldrende uten funksjonsnedsettelse
  7. Tverrfaglig samarbeid og planlegging på tvers av etater

Les mer om innholdet i rapporten