Tidlig yrkesretting

Cimera beskrev i 2014 hvordan sjansen for å komme i arbeid for ungdom med utviklingshemning ble økt hvis man startet tilrettelegging for dette tidlig. Han fant at oppstart av tilrettelegging i 14-årsalder gav bedre resultater enn oppstart i 16-årsalder. Dette undersøkte han ved å sammenlikne resultater fra stater i USA som startet med slik tilrettelegging i 14-årsdalder kontra stater som startet i 16-årsalder. I løpet av den undersøkte 4-årsperioden var sjansen ca. 59 % for de som startet i 14-årsalderen fikk jobb, mot ca. 46 % for de som startet i 16-årsalderen.

Ungdom med utviklingsheming prøver ut laboratoriumsutstyr