Utdanningsprogram

Elever har rett til inntak til videregående skole på ett av tre valgte utdanningsprogram, men fylkeskommunen vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtveiende grunner for at eleven bør tas inn til en bestemt skole. Vedkommende har ikke rett til inntak på en bestemt skole. Elever med rett til spesialundervisning og sterkt nedsatt funksjonsevne kan søke om fortrinnsrett dersom vedkommende har behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt. De tildeles gjerne plass i en egen gruppe for elever med særskilt tilrettelagt opplegg. Det er ofte innen studieforberedende utdanningsprogram.

Når det gjelder yrkesfaglig retning, er det en del elever med utviklingshemning i restaurant- og matfag, naturbruk, bygg -og anleggsteknikk, design og håndverk. Dette beskrives i rapporten Overgang skole-arbeidsliv for elever med utviklingshemning.

En tiltaksbedrift som ble intervjuet i prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» påpekte også at det er en del elever med utviklingshemning i salgsfag og i logistikkfag.

Bl.a. på nettstedet Viblino.no finner du informasjon om fortrinnsrett til inntak i videregående skole.