Filmer

Mennesker med utviklingshemning lærer godt arbeidsoppgaver ved å se på film. Det ble vist i prosjektet IKT på veien videre.  De fleste foretrakk filmveiledning fremfor å få muntlig instruksjon av en veileder.

Karde har utarbeidet en veileder i å lage instruksjonsfilmer. Den heter Gode instruksjonsfilmer. Den spenner fra å være bevisst hvordan man gjør gode videoopptak på mobiltelefon eller nettbrett, som brukes uten bearbeidelse, til opptak med videokamera som overføres til PC for redigering. En rekke forhold som kan bidra til gode filmer, belyses.

To stillbilder fra en instruksjonsvideo med kaffemaskin

Nå er filmutstyr tilgjengelig så og si overalt. Mange personer med utviklingshemning har smarttelefon eller nettbrett og/eller teknologiske hjelpemidler fra NAV. Alt dette kan også brukes på en arbeidsplass. Hvis arbeidsgiver tillater filming av arbeidsoppgaver med privat mobiltelefon, kan en f.eks. en arbeidsveileder ta en film av en arbeidsprosess med arbeidstakerens mobiltelefon. Så kan arbeidstakeren se på filmen så lenge det er behov. Alternativt kan man bruke telefon eller nettbrett som anskaffes til bruk internt på arbeidsstedet. Det trenger ikke å være nyeste modell. I «IKT på veien videre» så arbeidstakerne film på små mobiltelefoner som ikke var smarttelefoner, og de hadde god nytte av dette.

Når man lager film for mennesker med utviklingshemning, er det spesielt viktig å unngå bakgrunnsmusikk eller bakgrunnsstøy som kan distrahere.