Informasjon for alle

I et stort europeisk prosjekt ble det for noen år siden utarbeidet en veileder i hvordan man best lager informasjon for mennesker med utviklingshemning.

Denne veilederen heter på norsk «Informasjon for alle» og ligger på NFUs nettsted (Norsk forbund for utviklingshemmede).

Her er noen av de viktigste prinsippene:

Omslagsside til veilederen Informasjon for alle

 • Ikke bruk vanskelige ord og forkortelser. Spesielt er forkortelser som bare består av store bokstaver, er vanskelig å huske.
 • Bruk et direkte språk, f.eks. «Du får et brev», ikke «Et brev vil sendes til deg».
 • Bruk korte setninger.
 • Ikke bruk bare store bokstaver. Det er generelt vanskeligere å oppfatte skrift med bare store bokstaver enn vanlig trykt skrift med store og små bokstaver. De aller fleste i Norge kan lese skrift med både store og små bokstaver, også mennesker med utviklingshemning.
 • Velg en stor skriftstørrelse. På utskrifter bør skriftstørrelsen være minst tilsvarende Arial 14. Også på en skjerm er det nyttig med relativt stor skriftstørrelse.
 • Velg en skrifttype uten seriffer. Seriffer er små tverrstreker («føtter»), slik som i Times New Roman. Skrifttyper uten seriffer er f.eks. Arial, Calibri, Helvetica, Verdana og Corbel.
 • Hold deg til samme skrifttype hele tiden, og unngå kursiv. Hvis man skal markere noe, er det bedre med fet tekst.
 • Sørg for å ha god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Svart skrift på hvit bakgrunn gir for de fleste best kontrast.
 • Bruk en roligst mulig bakgrunn, ikke f.eks. et bilde eller et mønster bak teksten
 • Bruk punkter ved opplisting av noe. Ikke skriv det som skal listes opp på samme linje(r) med komma mellom leddene.
 • Skriv tall med tall og ikke bokstaver.