Kognitiv tilgjengelighet

Ryddige omgivelser

Det er enklere å orientere seg i omgivelser som er ryddige og ikke inneholder for mange gjenstander. Det kan f.eks. gjelde en arbeidsstasjon eller et skrivebord. Mest mulig bør ha faste plasser. Det gjelder også for huskelister eller andre oversikter over det man skal huske.

Farger og kontraster

Bevisst bruk av farger kan gjøre det enklere å skille gjenstander fra hverandre og fra bakgrunnen og lettere å finne. Dette er spesielt viktig ved redusert syn. Kontraster øker evnen til å fokusere, oppfatte dybde og bevegelse. Gode kontraster kan oppnås ved å bruke ulike farger. Nyttige gjenstander kan fremheves ved å bruke kontrastfarger, enten på gjenstanden selv eller underlaget, bakgrunnen eller området rundt.

Syn og belysning

Mange personer med utviklingshemning har synsproblematikk i tillegg til sine kognitive vansker. Det er spesielt hyppig ved Down syndrom. I tillegg får de, som andre, redusert syn med alderen og dermed et større lysstyrkebehov. Allerede som 40-åring trenger man nesten dobbelt så mye lys som en 20-åring for å se tilsvarende godt. Nok og riktig belysning støtter orienteringsevnen og hjelper til å forstå det som foregår.

Her er noen prinsipper foren gunstig belysning:

  • Sørg for god generell belysning.
  • Flere lyspunkter er bedre enn få og sterke.
  • Sørg for tilstrekkelig lys ved arbeidsstasjoner der det er viktig å se godt.
  • Unngå sjenerende og blendende lys.

Hørsel

Mennesker med utviklingshemning kan ha problemer med å forholde seg til mange lyder samtidig og å sortere og tolke hørselsinntrykk. De har oftere enn den generelle befolkningen hørselsproblemer. Derfor er det gunstig for dem å unngå unødvendig bakgrunnsstøy. For en del arbeidstakere med utviklingshemning kan noen arbeidsplasser være lite aktuelle pga. sterk støy.

NAV Hjelpemiddelsentral i fylket

NAV Hjelpemiddelsentral kan hjelpe til med å veilede om tilrettelegging og å låne ut mulige hjelpemidler ved redusert kognitiv funksjonsevne, redusert syn og hørsel m.m.