Kognitive vansker

Det er viktig for veiledere å være fullt klar over hva de kognitive vanskene innebærer og hvilke konsekvenser de kan ha i en arbeidssituasjon.

Redusert arbeidstid

Mange med utviklingshemning blir raskere slitne enn andre. Det kan være nødvendig å arbeide i redusert stilling. For noen kan det være vanskelig å starte i arbeid tidlig på morgenen. De trenger gjerne lang tid på morgenrutinene og arbeidsreisen. For mange er det greit med fri fra jobb en dag i uka for å rengjøre leiligheten sin og gjøre innkjøp. De fast ansatte i boliger har gjerne best anledning til å hjelpe til med slikt på dagtid på hverdager.

Møter og samtaler

Utbytte av samtaler og møter som varer lenge, er ofte redusert. Det samme gjelder samtaler eller møter hvor det er mange til stede. I slike situasjoner kan det bli slitsomt for en person med utviklingshemning å følge med, og ofte blir han eller hun passiv.

Redusert evne til planlegging og strukturering

Mennesker med utviklingshemning har ofte redusert evne til å kunne planlegge og å iverksette handlinger. Ustrukturerte situasjoner og situasjoner som krever at man må forholde seg til flere oppgaver samtidig, kan være spesielt vanskelige.

Manglende forståelse og innsikt

Det kan være vanskelig for arbeidstakeren selv og forutsi hva som er mulig for ham/henne eller ikke. I samtaler er det en fordel om jobbveiledere, arbeidsgivere og kolleger er mest mulig strukturerte. De bør f.eks. gi kort og oversiktlig informasjon. Det er viktig å være klar over at selv om personen vet hva som skal gjøres og sier seg villig til å gjøre det, kan det likevel være vanskelig å utføre det.