Tips og utfordringer

Tips

 • Prinsipper fra «Informasjon for alle»
  Bruk informasjon fra heftet Informasjon for alle som ligger på NFU Norges nettsted. Der omtales en rekke prinsipper for god informasjon til mennesker med utviklingshemning.
 • Visuell framstilling
  Bruk mest mulig visuell framstilling, dvs. plansjer med bilder og tekst, sjekklister, filmer osv. Forståelse for og memorering av det mennesker med utviklingshemning ser, er gjerne langt bedre enn det det hører. Det auditive korttidsminnet er gjerne svært dårlig, mens det visuelle minnet er langt bedre.
 • Sjekk hva som er lært
  Sjekk hva en person med utviklingshemning har lært eller forstått ved samtaler om temaet eller utførelse av en praktisk oppgave.

Utfordringer

 • Barnslig behandling
  Voksne mennesker med utviklingshemning bør ikke behandles på en barnslig måte. Det er imidlertid fint å legge vekt på å formidle noe på en enklest mulig måte.
 • Stole på at muntlig informasjon er oppfattet
  Å tro at mennesker med utviklingshemning husker mesteparten av det man har sagt til dem uten bruk av noe som støtter opp under hva som ble sagt, er en fallgruve.
 • Forskjell på å lære bort og å lære selv
  Det er forskjell på opplæring og trening. Gjentatt trening gir bedre læring. En som lærer bort, kan tro at «eleven» har lært det som ble undervist, omtalt eller vist, uten at det er tilfellet. En person med utviklingshemning gjerne vil «please» den personen han/hun snakker med eller får spørsmål fra. Ved spørsmål om noe er forstått eller greit, kan man dermed lett få er ja-svar uten at det medfører riktighet
 • For få repetisjoner
  Mennesker med utviklingshemning trenger ofte å trene en del ganger før de mestrer en oppgave. Systematisk instruksjon (se SE-film 5b) er en spesielt velegnet metode for å hjelpe til med å mestre en arbeidsoppgave.