Trinnvis instruksjon

Rask instruksjon i en arbeidsprosess med mange trinn eller en kompleks prosess som en sosial ferdighet er ofte vanskelig for en person med utviklingshemning å oppfatte.

Under opplæringen vil det i mange tilfeller være nødvendig å bryte ned en arbeidsoppgave eller en sosial ferdighet som ikke mestres, i flere trinn. Dette er beskrevet i videoene i SE-film 5b –  «Jobbanalyse, handlingsplan, oppgaveanalyse»  og SE-film 5c – «Sosiale ferdigheter».

Det kan være gunstig å fylle ut et skjema for å analysere en ny arbeidsoppgave eller en sosial ferdighet som skal læres for en arbeidstaker som trenger det. Skjemaet bør samtidig ha kolonner for å registrere hvordan det går ved hvert av arbeidstakerens forsøk på å utføre oppgaven. Kanskje må noen av trinnene brytes ned ytterligere. Det er viktig å identifisere nøyaktig hva arbeidstakeren ikke mestrer for at vedkommende skal få hjelp til å kunne lære det.