Filmer fra OMO-prosjektet

Sommeren 2017 ble EU-prosjektet OMO (on My Own… at work) avsluttet. I prosjektet ble mennesker med Down syndrom inkludert i hotell- og restaurantbransjen i seks europeiske land.

I prosjektet ble det laget 14 korte videoer av ca. 3 minutters varighet. De beskriver prinsipper samt god og dårlig praksis når det gjelder opplæring, jobbstøtte og forholdet mellom personen med utviklingshemning, jobbveilederen og kolleger på arbeidsplassen.

Filmene kan ses samlet på nettstedet http://www.on-my-own.eu/en_GB/videos. Du kan også se en omtale av hva her film belyser, samt en direkte lenke til filmen under Les mer.  Talen i filmene er på italiensk, men det er engelsk teksting. Du kan lese tekstingen ved å trykke på ikonet for teksting nederst til høyre på YouTube-menyen (ikon nummer tre fra høyre).

Les mer