Typisk i arbeidssituasjon

[col2 break=’767′ gap=’5,8′ wrap_padd=’0,0′ align=’left’ valign=’top’][col]

Her er en del karakteristika for en person med utviklingshemning, som kan være relevant i en arbeidssituasjon:

Positive

 • Pliktoppfyllende
 • Dedikert til arbeidet, lojal og hardtarbeidende
 • Møter i tide
 • Er sjelden borte, i alle fall ikke mer enn andre
 • Spontan
 • God menneskekjenner
 • Tillitsfull, litt godtroende
 • Glad i rutiner og rutinearbeid
[/col][col]

Kvinne i bakeri med rader av bakst på et brett

[/col][/col2]

Viktig å ta hensyn til

 • Vil gjerne, men trenger tid og gjentatte øvelser for å lære
 • Trenger lenger tid enn andre på å utføre en oppgave
 • Har vansker med å forstå ny og/eller kompleks informasjon
 • Har vansker med å forstå abstraksjon og ironi
 • Kan ha vansker med sosial kontakt og å forstå sosiale regler, særlig i spontane relasjoner og situasjoner, trenger tid på å bli kjent
 • Har vansker med å bruke nye ferdigheter
 • Har vansker med å klare seg helt på egen hånd
 • Kan ha vansker med å trekke logiske slutninger
 • Kan ha vansker med å se konsekvensene av sine handlinger
 • Vil ofte si og svare det vedkommende tror samtalepartneren ønsker, eller ikke svare
 • Kan ha vansker med å uttrykke tanker, behov, følelser og/eller meninger
 • Kan komme til kort i problemløsning og læring om uforutsette negative hendelser inntreffer

Relatert til opplæringssituasjonen

 • Kan ha problemer med å skille ut hva som er nyttig i informasjon eller stenge ut ting som distraherer når han/hun får informasjon
 • Profitterer på fremstillinger i bilder og aller helst i film av f.eks. av arbeidsoppgaver
 • Profitterer gjerne på nedbryting av arbeidsoppgaver i enkelte ledd
 • Profitterer på struktur og forutsigbarhet da omgivelser ellers kan oppleves som uforutsigbare og kaotiske
 • Er glad i ros og å føle at han/hun mestrer noe